Oskar Janner
(1968-)
Oskar Janner

Född i Göteborg 1968
Han har fått sin musikaliska utbildning från Stockholms musikklasser (Adolf Fredriks skola) och Stockholms musikgymnasium, samt därefter på musiklinjen på Sankt Sigfrids folkhögskola i Växjö och kantorslinjen på Oskarshamns folkhögskola. Sedan 1993 är Oskar kantor i Svenska kyrkan, i nuläget i Rydaholm.
Oskar skriver och arrangerar musik främst för bruk i den kyrka han tjänstgör i, dvs körmusik och orgelmusik.