Birger Nordman
Birger Nordman (1921 – 2008) var verksam som folkhögskollärare vid Sigtunastiftelsens folkhögskola i Sigtuna.
Som organist samarbetade han med direktor Olof Hartman vid aftonböner och orgelstunder i Stitelsens kapell.
Efter pensioneringen uppehöll han periodvis organisttjänsten i Mariakyrkan i Sigtuna, i samarbete med
ärkebiskop emeritus Gunnar Weman.